Instalace programu Skautský kroj

Instalace programu je velmi nenáročná a jednoduchá. Na těchto stránkách je program i se všemi knihovnami ke stažení, komprimován jako zip soubor. Po jeho stažení a rozbalení je potřeba obsah celého zip souboru zkopírovat do libovolné složky ve Vašem počítači. Důležité je, aby exe soubor i všechny příslušné swf knihovny byly ve stejné složce. Samotný program poté spustíte souborem skautský_kroj_4-X.exe.

Aktualizace knihoven

Knihovny představují konkretní oblast dat, se kterými program pracuje (např: knihovna vlcci_svetylka.swf obsahuje data odborek pro vlčata a světlušky). Po stažení aktualizované verze některé knihovny rozbaleným souborem přepíšete původní soubor ve Vaší složce s program. Po spuštění programu již bude program pracovat s aktualizovanou knihovnou. Verze knihoven ve vašem programu si můžete zkontrolovat v programu pod nabídkou "O programu" -> "Knihovny".

skautský kroj